Vuoden 2019 Asiakaskyselyn tulokset

Ajankohtaista, Asiakkaat kertovat, Uutiset 26.11.2019

Aloitan tämän artikkelin kirjoittamisen kiitoksella. Kiitos teille kaikille, joka vastasitte asiakaskyselyymme. Te, yli 700  asiakastamme, olette vastauksillanne mukana kehittämässä Easymovea teitä parhaiten palvelevaksi yritykseksi.

Koostin tähän artikkeliin ydinkohdat asiakaskyselyn tuloksista. Vaikka tulokset on pinottu, vedetty yhteen, tiivistetty ja koostettu tähän blogiartikkeliin pienempään muottiin, voin vakuuttaa, että olen käynyt jokaikisen 723 vastauksen huolellisesti läpi. Yksittäiset vastaukset ovat nimittäin se asiakaskyselyiden suola, ehdottomasti!

Tänä vuonna toteutimme asiakaskyselymme ensimmäistä kertaa yhdistäen kuntoutuspalveluidemme ja liikuntapalveluidemme asiakaskyselyt, johtuen keväällä tapahtuneesta brändiemme yhdistymisestä. Kysely toteutettiin niinikään ensimmäistä kertaa täysin sähköisesti.

Asiakaskyselyn vastaajista 69,6% oli naisia ja 30,4% miehiä. Ikähaarukassa 28,4% vastaajista oli 40-50 vuoden iässä. Loput ikäryhmät jakautuivat melko tasaisesti 20 -60+ -vuotiaiden kesken.

Kaikista vastaajista 99,7% suosittelisi Easymoven palveluita läheisilleen. Tämä vetää sanattomaksi.

Kysyimme teiltä asiakkailta, millaisena te näette Easymoven. Yli 700 kuvailevaa adjektiivia läpi käytyäni poimin tähän koosteeseen kyselyssä useimmin esiintyneet adjektiivit. Te asiakkaat kuvailitte Easymovea monipuoliseksi, asiakaskeskeiseksi, positiiviseksi ja ammattimaiseksi yritykseksi. Myös sanat kehittyvä, lämminhenkinen ja nuorekas esiintyivät usein kyselyssä. Kaiken kaikkiaan vastauksissanne kuvastui ilahduttavasti yrityksellemme kirjatut arvot, joihin lukeutuvat muun muassa asiakkaiden pitäminen toiminnan keskiössä ja henkilökunnan ammattitaidon jatkuva kehittäminen.

Käytimme osassa kyselyn kysymyksissä vastausasteikkoa 1-5, josta nro 1 merkitsi huonoa ja nro 5 erinomaista.

Asiakaspalvelumme te asiakkaat näitte erinomaisena (59% vastaajista) ja todella hyvänä (36,2% vastaajista). Asiakaspalvelu nähtiin iloisena, ystävällisenä, toimivana, hyvin tavoitettavana, palvelualttiina, nopeana, asiakasta kuuntelevana, ammattitaitoisena ja joustavana.

Kempeleen toimipisteen viihtyisyyden koitte olevan erinomaisella (45,3%) ja todella hyvällä (48,9%) tasolla. Kuntosalin puolelle esititte muutamia laitetoiveita ja kuten tänäkin vuonna, pyrimme myös vuoden 2020 aikana vastaamaan eniten esiintyneisiin laitetoivomuksiin.

Pateniemen toimipisteen viihtyisyyden koitte olevan erittäin hyvällä (47,4%) tasolla.

Henkilökuntamme sai teiltä osakseen runsaasti arvostusta ja kiitosta. Palautteenne vahvisti entisestään näkemystämme siitä, että olemme oikealla tiellä asiakaspalvelupolullamme. Jokainen henkilökuntamme jäsen on todellinen ammattilainen omassa työssään ja olemme todella ylpeitä koko Easymoven kööristämme!

Fysioterapia-, hieronta- ja personal training -palvelumme saivat teiltä loistavat arviot.

Kaikissa kolmessa palvelussa vastaukset jakautuivat lähes kokonaan erittäin hyvän ja erinomaisen välillä.

Kyselyn tulokset osoittivat, että te asiakkaat olette erittäin tyytyväisiä saamanne palvelun laatuun. Tämä on asia, johon toiminnallamme aina pyrimmekin, joten hienoa, että palvelumme myös koetaan niin!

Toiveet, joita kyselyssä esititte, on kirjattu ylös ja tullaan käsittelemään ajan kanssa. Toiveistanne koostamme aikanaan myös ne valitut toiveet, joita lähdemme toteuttamaan vuonna 2020.
Te asiakkaat toivoitte mm. valvottua Lapsiparkkia, odotusaulaan tuoreita lehtiä luettavaksi ja lisää kuminauhoja kuntosalille. Annoitte myös todella hienoja toiveita ja vinkkejä toimipisteiden viihtyvyyttä koskien.

Koko Easymoven henkilökunnan puolesta haluan vielä sanoa KIITOS!

On hienoa, että haluatte olla mukana kehittämässä yritystämme, sillä loppujen lopuksihan ilman teitä asiakkaita ei olisi myöskään meitä.

Siksi pidämme asiakkaiden mukaan ottamista toiminnan kehittämiseen itsestään selvänä ja vain positiivisena asiana.

 

Kehittämisterveisin,

Marisa Rakennuskoski, Easymoven yrittäjäpariskunnan toinen puolikas