fbpx
Alaikäisen palvelusopimus (pdf, tulostettava)

 

Easymoven Kempeleen kuntosalin sopimusehdot

Päivitetty 10.4.2019

Easymoven sopimusehdot

 1. Asiakkuus

Easymoven kuntosalin asiakassopimus tehdään ensisijaisesti verkkokaupassa, mutta tarvittaessa myös asiakaspalvelupisteessä sen aukioloaikojen puitteissa. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja maksaessaan ensimmäistä maksua tai noutaessaan kulkuranneketta. Easymoven asiakkaita ovat kaikki jäsenyyden lunastaneet, 15 vuotta täyttäneet henkilöt.
13-14-vuotias voi liittyä asiakkaaksi, mutta harjoittelu täytyy tapahtua aina huoltajan läsnä ollessa. Myös huoltajan on oltava Easymoven jäsen. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Easymoven sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hänelle luovutetaan kulkuranneke ainoastaan huoltajan kirjallisella hyväksynnällä. Asiakas on tietoinen siitä, että Easymoven kuntosali toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi keskuksen kanssa tapahtuu sähköpostitse. Easymoven on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

 

 1. Kulkuranneke, tietojen käsittely sekä yhteystietojen päivittäminen

Asiakkaalle luovutetaan käyttöön asiakkuuden todentamista varten henkilökohtainen kulkuranneke. Asiakkaan on aina kirjauduttava asiakaspäätteellä Easymoven kuntoillessa. Kulkuranneke on myös pyynnöstä erikseen näytettävä Easymoven henkilökunnalle. Kulkurannekkeen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn kulkurannekkeen väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. Easymove tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain ja GDPR:n mukaisesti. Kulkurannekkeen kadotessa tulee asiakkaan lunastaa uusi ranneke kadonneen rannekkeen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan (20 euroa). Kulkuranneketta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Väärinkäytöstä laskutamme 100 euroa kulkurannekkeen haltijalta. Kulkurannekkeen käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista eli kuvallisen henkilökortin esittämistä pyydettäessä. Kulkuranneke tulee palauttaa jäsenyyden päätyttyä. Palauttamattomasta rannekkeesta laskutamme asiakasta 20€.

 

 1. Liittymismaksu

Palvelusopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymis- eli palvelumaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.​​

 1. Kuukausimaksu

Liittymismaksun lisäksi asiakkaan tulee maksaa sopimuksessa mainittu kuukausimaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Kuukausimaksu antaa asiakkaalle liikuntakeskuksen käyttöoikeuden.

 

 1. Asiakkuuden kesto

Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Asiakkuus on henkilökohtainen. Sopimus on lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa oleva. Asiakkuus jatkuu automaattisesti kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli asiakkuuden irtisanoo esimerkiksi kesäloman vuoksi, uudelleen asiakkaaksi liittyessä tulee aloitusmaksu maksaa uudelleen. Poikkeuksen muodostaa VIP-etu: VIP-jäsenet voivat tauottaa jäsenyytensä 1 kuukauden ajaksi veloituksetta per kalenterivuosi. Vip-tauko tarkoittaa taukoa kuntosalitreenaamisesta ja näin ollen sitä ei voi käyttää irtisanoutumisen yhteydessä viimeiseen avoimeen laskuun.

Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä. Sopimuksen tauottaminen terveydellisistä syistä on todistettava lääkärintodistuksella. Tauottaa voi yli 4 viikkoa kestävät sairauslomat. Kaikissa em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen kirjallisena asiakaspalvelussa.​​

 

 1. Irtisanominen

Irtisanominen tapahtuu koronapandemian aikana sähköpostitse liikunta@easymove.fi. Irtisanoutumisen sijaan asiakas saa koronapandemian aikana tauottaa kuluttomasti jäsenyyttään. Lue lisää tauotuksesta täältä.
Muina aikoina irtisanoutuminen tapahtuu kirjallisena asiakaspalvelussa. Asiakkaalla on kuukauden irtisanomisaika. Irtisanoutuessa jäsenyys ja kulkuoikeus päättyvät laskutetun kauden loppuun. Lasku muodostuu 14 päivää ennen laskutuskauden alkua. Mikäli asiakkaalle on hänen irtisanoutumishetkellään jo ehtinyt muodostua uusi lasku, tulee se maksaa ja tällöin kulkuoikeudet päättyvät uuden laskutuskauden loppuun.

Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla.

 

 1. Laskujen maksutapa ja E-laskusopimuksen tekeminen

Ensimmäisen sähköpostilaskun saavuttua, asiakas voi tehdä kuukausilaskusta e-laskusopimuksen oman pankkinsa ohjeiden mukaan. Asiakas vastaa itse maksusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan. Mikäli asiakas ei tee kuukausilaskusta e-laskusopimusta, tulevat laskut jatkossa hänen sähköpostiinsa. Huomioitavaa on, että laskut saattavat mennä myös roskapostikansioon. Laskujen vastaanottaminen on asiakkaan vastuulla siinä missä laskujen maksaminenkin.

Liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausimaksu maksetaan liittymisen yhteydessä joko verkkopankissa tai asiakaspalvelussa. Muistutuslaskusta veloitamme 5 euron laskutuslisän. ​​

 

 1. Hinnanmuutokset

Ilmoitettuaan asiasta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Easymove voi korottaa tai laskea asiakkuuden hintaa. Easymove ilmoittaa muutoksista ilmoitustaululla ja sähköpostitse uutiskirjeellä. Ennalta maksetun määräaikaisen palvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun palvelusopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden palvelusopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Easymove on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

 

 1. Vastuu maksuista

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Easymoven palveluiden käyttämiseen voidaan keskeyttää, kunnes maksu tapahtuu. Täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Easymovella on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.

 

 1. Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

Easymove pidättää itsellään oikeuden pitää keskus suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Easymove ilmoittaa muutoksista keskuksen ilmoitustaululla ja sähköpostitse uutiskirjeellä. Easymove pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää. Easymove varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

 1. Easymoven säännöt
 • Mikäli asiakas tuo asiakaspalveluaikojen ulkopuolella luvatta omalla asiakastunnisteellaan Easymoven tiloihin ulkopuolisia henkilöitä tai lainaa asiakastunnisteen toiselle henkilölle, sitoutuu hän maksamaan siitä 100 euron korvauksen.
 • Kirjaudu asiakaspäätteellä aina Easymoveen saapuessasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
 • Easymoven asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.
 • Tupakointi, alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Easymoven tiloissa.
 • Jos asiakas tahallisesti tai välinpitämättömyyttään vaurioittaa Easymoven kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, on hän velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
 • Suosittelemme hygieniasyistä käyttämään treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessasi ja käytä treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä.
 • Pyyhi laitteet käytön jälkeen. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme, että laitteet ovat aina siistejä ja kestävät pidempään.
 • Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Paljain jaloin liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty joitakin ryhmäliikuntatunteja lukuun ottamatta.
 • Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.
 • Käytä aina juomapulloa jossa on korkki.
 • Annathan kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Vapautathan laitteen toisten käyttöön taukosi ajaksi.
 • Alle 15 vuotiaat jäsenet eivät saa turvallisuussyistä liikkua Easymoven tiloissa ilman huoltajaa, paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä. Lapsille on osoitettu tila, eli lapsiparkki, johon huoltajat voivat omalla vastuullaan jättää lapset odottamaan esimerkiksi oman kuntoilunsa ajaksi. Lapset eivät saa oleskella kuntosalialueella eivätkä ryhmäliikuntatiloissa.
 • Toisten asiakkaiden valo- tai videokuvaaminen on ehdottomasti kielletty.
 • Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua.
 • Myös oheispalveluiden ajanvarausta koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta yhtä (1) vuorokautta ennen kuin varatun ajan on määrä toteutua, veloittaa Easymove käyttämättä jääneestä ajasta puolet palvelun hinnasta. Personal Training -valmennuspaketeissa peruuttamaton käynti lasketaan käytetyksi ohjauskerraksi.
 • Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa ohjeita. Easymove ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Easymoven tiloissa tai sen alueella.
 • Mikäli asiakas ei noudata asiakassääntöjä ja -ohjeita tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan asiakkuus jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Easymove ei tässä tapauksessa palauta ennakkoon maksettuja maksuja.
 • Easymove ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Liikuntakeskus Zemppi ei vastaa asiakkaiden tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä asiakkaille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Easymoven tuottamiin palveluihin.
 • Asiakas on tietoinen, että Easymoven toimitilassa on kameravalvonta.

​​​

 1. Ryhmäliikuntatuntien varaaminen ja peruuttaminen
 • Voit varata ryhmäliikuntatunneille paikan vain itsellesi, sillä tunnus on henkilökohtainen.
 • Turvallisuussyistä ryhmäliikuntatunneille ei voi osallistua kesken tunnin. Olethan siis hyvissä ajoin paikan päällä. Etukäteen varatulle tunnille tulee leimautua sisään viimeistään 7 minuuttia ennen tunnin alkua. Tämän jälkeen tuntivaraus raukeaa ja tuntipaikka vapautuu kaikkien asiakkaiden varattavaksi.
 • Ryhmäliikunnan tuntivaraus tulee esteen sattuessa peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen ohjatun tunnin alkua. Varauksen voi peruuttaa nettiajanvarauksen kautta itse. Äkilliset sairastapaukset yms alle 2 tuntia ennen tunnin alkua voi ilmoittaa sähköpostitse liikunta@easymove.fi tai puhelimitse 020 734 2091.
 • Kahdesta peruuttamattomasta tuntivarauksesta asiakas saa kirjallisen huomautuksen. Mikäli peruuttamattomat tuntivaraukset jatkuvat, asiakas menettää varausoikeutensa.

 

 1. Liikuntasetelit ja liikuntasaldokortit

Otamme vastaan Smartum-, Tyky-, Ticket-, Eazybreak-, Edenred- ja E-passiliikuntasetelit ja liikuntasaldokortit asiakaspalvelupisteellämme. Maksut tulee suorittaa aina paikan päällä Easymovella. Asiakas voi käydä lataamassa saldoa liikuntaseteleillä ja liikuntasaldokorteilla aina, kun asiakaspalvelu on auki. Myös avoinna olevat laskut, joiden eräpäivä ei ole mennyt, voidaan kuitata paikan päällä millä tahansa maksuvälineellä. Asiakas voi jättää liikuntaseteleitä asiakaspalvelun ulkopuolella Easymoven asiakaspalautelaatikkoon suljetussa kuoressa, jossa lukee asiakkaan nimi ja setelien lukumäärä. Myös seteleissä tulee lukea asiakkaan nimi.

 

 1. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Pyrimme takaamaan sinulle mahdollisimman viihtyisän ja onnistuneen liikuntakokemuksen Easymovella, sekä mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan kehitysideoitasi tehdäksemme Easymovesta juuri sinulle sopivan liikuntakeskuksen.

VARAA AIKA

Kuntoutus-palvelut

Ryhmäliikunta